Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επεξήγηση GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) είναι ένα σύνολο κανόνων που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την υπάρχουσα προστασία γύρω από τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των ευρωπαίων πολιτών. Ο κανονισμός δημιουργείται για να ενισχύσει και να ενοποιήσει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον GDPR τα προσωπικά δεδομένα είναι “οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο”.  Μπορεί να είναι οτιδήποτε από ένα όνομα, μια διεύθυνση κατοικίας, μια φωτογραφία, μια διεύθυνση email, στοιχεία τραπέζης ή η διεύθυνση IP ενός υπολογιστή.

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί από αυτά τα δεδομένα ή όπου αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται με άλλες πληροφορίες ώστε να καταστήσουν αυτό το άτομο αναγνωρίσιμο.

 

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία