Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Λογαριασμός Stars και κανονισμός GDPR

Ο ενεργός λογαριασμός σας δε θα επηρεαστεί από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR).

Όποτε κι αν αποφασίσετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας και δεν θα έχουμε πλέον πρόσβαση σε αυτά. Δεν θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι χρειάζεται και μόνο για το λόγο για τον οποίο ζητήθηκαν εξ' αρχής (με την επιφύλαξη τυχόν νομικών υποχρεώσεων που ενδεχομένως υπερισχύουν και πάντα σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης μας).

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απαραίτητη κάποια ενέργεια από μέρους των παικτών μας.

Σχόλια

Απάντησε στην ερώτησή σου το συγκεκριμένο άρθρο;

Σχετικά άρθρα βοήθειας

Κατηγορία