Επεξεργασία χρηματικών συναλλαγών και μετατροπή νομισμάτων

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

  1. το BetStars θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των καταθέσεων και των εξαργυρώσεων γίνεται με ορθό τρόπο. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις καθυστερήσεις που οφείλονται στα τραπεζικά δίκτυα, για βλάβες εκ μέρους του επεξεργαστή ή ενέργειες άλλων μερών που εμπλέκονται στην επεξεργασία των κεφαλαίων που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην επεξεργασία, επανεπεξαργασία ή  ανάκληση συναλλαγών ή κατάσχεση ή πάγωμα κεφαλαίων, ούτε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πραγματική ή επακόλουθη ζημιά που θα προκύψει από οποιαδήποτε διεκδίκηση λόγω καθυστέρησης ή κατάσχεσης.

  2. Δεν φέρουμε καμία τρέχουσα ή επακόλουθη ζημιά που θα προκύψει λόγω καθυστέρησης ή απώλειας ως αποτέλεσμα άκυρων, ελλιπών ή λανθασμένων οικονομικών ή προσωπικών στοιχείων που παρείχε ο Χρήστης κατά την κατάθεση ή κατά το αίτημα εξαργύρωσης.

  3. Στο πλαίσιο του συμφωνητικού αδείας χρήσης του BetStars και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσουν προσωπικά έγγραφα (όπως κρατική ταυτότητα με φωτογραφία, τραπεζικές αναλυτικές καταστάσεις και λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας) κατ’ απαίτηση προκειμένου να γίνει επεξεργασία της κατάθεσης ή εξαργύρωσής. Αυτό επιτρέπει στο BetStars να προστατεύει τους Χρήστες και να αποτρέπει τη χρήση του BetStars ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εξαπάτησης.

  4. Οποιαδήποτε εξαργύρωση έχει ακυρωθεί ή απορριφθεί, θα επιστραφεί στο λογαριασμό σου στο ίδιο νόμισμα και θα ισοδυναμεί με το  ποσό που χρεώθηκε από το υπόλοιπο του λογαριασμού σου στο BetStars. Το ποσό θα είναι ίσο με το αρχικό ποσό εξαργύρωσης που αιτήθηκες πριν γίνει η μετατροπή του νομίσματος.

  5. Οποιαδήποτε κατάθεση επιστραφεί, θα  χρεωθεί από το λογαριασμό σου στο ίδιο νόμισμα και θα ισοδυναμεί με το ποσό που πιστώθηκε από το υπόλοιπο του λογαριασμού σου στο BetStars. Το ποσό θα είναι ίσο με το αρχικό ποσό κατάθεσης που αιτήθηκες πριν γίνει η μετατροπή του νομίσματος.

  6. Το BetStars δεν είναι ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία.

  7. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του BetStars ενημερώνονται κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας και αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει τις ισχύουσες ισοτιμίες στο ταμείο μας πριν προχωρήσει σε ανταλλαγή συναλλάγματος. Το BetStars θα χρησιμοποιεί την τιμή μέσης αγοράς του Reuters ή του XE χωρίς οποιαδήποτε μετατροπή για οποιαδήποτε κατάθεση ή εξαργύρωση πραγματοποιείται σε κάποιο λογαριασμό υποστηριζόμενου νομίσματος (δολάρια Η.Π.Α., ευρώ, λίρες Αγγλίας ή δολάρια Καναδά). Για καταθέσεις και εξαργυρώσεις στα περισσότερα άλλα νομίσματα, το BetStars θα προσθέσει μια χρέωση στην συναλλαγματική ισοτιμία μέσης αγοράς που παρέχεται από το Reuters ή το XE (Source XE). Οι όροι χρήσης του XE βρίσκονται στο  http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Αν η μέθοδος κατάθεσης δεν είναι άμεση, η συναλλαγματική ισοτιμία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 παραπάνω, θα εφαρμοστεί όταν λάβουμε επιβεβαίωση από τον επεξεργαστή πληρωμών μας.

Συχνές Ερωτήσεις για πραγματικά χρήματα

Chip Stack

Βρες την απάντηση για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχεις σχετικά με τις συναλλαγές και τις εξαργυρώσεις πραγματικών χρημάτων στο BetStars.